Dimp - ANA SAYFA
ANA SAYFADİMP YAZILARIÇEVİRİLERHABERLERTMMOB/ODA GÜNDEMİYAZARLARARŞİVİLETİŞİM

MİMARLIK GELECEĞİN TASARLANMASI, UMUDUN BÜYÜTÜLMESİDİR.

 

Çağdaş olmak, çağın karanlığının bize yönelttiği

 çağrıya cevap vermektir.

[…] Karanlığın içinde, bize ulaşmaya çalışıp da

bir türlü başaramayan ışığı algılamak

 – çağdaş olmak işte budur.

 

Giorgio Agamben 

Önce çocuklarla başladık: hayal güçleri ve yaratıcılıklarıyla, mimarlığın yaratıcılığını buluşturduk. Kenti hayal ettik, geleceği tasarladık. Bedenlerimizi korkusuzca bıraktık ardımızdakine güvenerek, yapılara hayat verdik. Sonra öğrencilerle yan yana geldik, mimarlığı anlamaya çalıştık birlikte: eğitimi konuştuk, gelecek beklentilerini, umutları… Genç mimarlarla buluştuk: mesleğe ilk adımlarında, örgütlü olmanın neleri başarabileceğini paylaştık, yalnız değiliz dedik. Geçmişle gelecek arasında okuduk, dinledik, öğrendik, tartıştık, eyledik. Toplumsal bir mücadelenin içerisinde, hikâyeyi yazanlardandık. Bir ömrü mimarlığa adamış meslektaşlar, birlikte mücadele ettiğimiz dostlar bu hikâyeyi bizden güzel anlattılar: “Yanınızdayız” diyerek. Birlikte yürüdüğümüz, sendikalar, dernekler, meslek odaları, desteklerini ifade eden muhalefet partileri temsilcileri söyledi: “İyi ki varsınız, iyi ki yanyanayız”. Sınırlar aşıldı bir bir, başka dillerden, başka kentlerden, başka ülkelerden işittik hikâyenin güzelliğini. Mimarlığın yaratıcı ve dönüştürücü gücüyle, büyük fotoğrafta buluştuk. Biriktik, büyüdük, güçlendik. Hep birlikte karşı durduk; yağmaya, talana, yıkımlara. Birlikte ses çıkardık; saltanata, adaletsizliğe, haksızlığa, kadim kültürleri yok eden savaşa, yoksulluğa… Düşürdük maskesini rantçıların, sarayların, baronların...UMUT BU İŞTE…

Bu umut her yerde kendisini hissettiriyor, büyüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 46.Olağan Genel Kurulu, tarihsel bir eşikte birlikte yazdığımız hikâyenin geleceğini kuracak yeni bir dönemi işaret ediyor. İnsanlığın umutları üstüne kurulu bir geleceği inşa iradesini, mimarlığın evrenselliği ile arıyor. Cumhuriyet değerleri ile diktatörlüğe karşı demokrasiyi, kayyımlara karşı halkın iradesini, şer’i hükümlere karşı bilimi ve laikliği, savaşa karşı barışı, krize karşı dayanışmayı var eden deneyimlerle geleceği kurma iradesini ilan ediyor… 

Çünkü ülke geleceksizleşiyor.

Her yıl mimarlık okullarından yetişen binlerce mimar çareyi ülkeyi terk etmekte görüyor. Yapı üretim sürecinden sağlanan sermaye birikiminin krizi derinleşiyor. Hayalet binalar, yarım kalmış inşaatlar ile ayrıcalıklı imar hakları verilen kent suçları açığa çıkıyor. Mimarlık ofisleri kapanıyor, mimarlar işsizleşiyor, diplomalar kiralanıyor. Etik aşınıyor. Mimarlık geleceksiz, denetimsiz ve güvencesiz koşullar altında, otoriter rejimin kentleri talan etme aracına dönüşüyor. Siyasal İslamın ve neoliberalizmin kıskacında var olma savaşı veriyor. Bu tablo çerçevesinde, Agamben’in dediği gibi karanlığın içindeki ışığın çağrısına kulak verenler yolumuzu aydınlatıyor. Yerel yönetim seçimlerinde umudu büyüten halklar, yirmibeş yıllık saltanatı, kesintisiz devam eden mücadelemizle Başkent’te, Gezi’nin birikimiyle İstanbul’da deviriyor. ODTÜ’de mücadeleye devam diyen ve KYK yurduna izin vermeyen öğrenciler, KHK zulmüne direnen akademisyenler, Kanal İstanbul’a karşı zincir olan yurttaşlar, hiç gündemden düşmeyen Atatürk Orman Çiftliği, Saraçoğlu Mahallesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi, kültürel ve doğal varlıklar, TOGO İkiz Kuleleri gibi binlercesine karşı süren mücadele, çağdaşlığı ve aydınlığı umutsuzluk ortamında yeşertiyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde yarattığımız deneyimler, biriktirdiklerimiz, kentsel mücadelemiz, meslek alanımızdan başlayarak her alanda toplumsal dayanışmayı kurgulayacak, geleceği yeniden tasarlayacak kararlılığı bu umudun ta kendisinden alıyor. 64 yıllık bir mücadele geleneği ile yaşamı yeniden kurgulamanın okulu olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yaratıcı bir sürecin odağı olmaya, deneyimlerini Mimarlar Odası’na, TMMOB’ye ve toplumun tüm kesimlerine taşımaya devam ediyor.

 

Demokrasi için Mimarlar Platformu,

 

bu yaratıcı odağın merkezinde, mücadele geleneğine yaslanarak

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 46. Döneminde geleceği tasarlamaya adaydır.

 

Kuşatılmışlık ve yalnızlığın ilacının örgütlenme, ortak değerlerimiz, dayanışma ve birliktelik olduğunu bilerek, tüm mimarları,

 

 ülkemizde, kentimizde, mesleğimizde dayatmaları kırarak özgürleşmeye, mücadelenin rengine renk katmaya, geleceği kurmaya,

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin

 

15 Şubat 2020 tarihinde DSİ Konferans Salonunda gerçekleşecek 46.Dönem Olağan Genel Kurulu’na katılarak

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Başkent’ten yazılan hikâyesini güçlendirmeye,

 

16 Şubat 2020 tarihinde Yüksel Caddesi Mimar Kemal Ortaokulu’nda Demokrasi İçin Mimarlar Platformu Adayları (Mavi Liste) için

 

oy kullanmaya çağırıyoruz.

 

Demokrasi İçin Mimarlar Platformu

İLETİŞİM:

 

https://www.dimp.org 

dimp@dimp.org 

https://twitter.com/DOrg006

https://www.instagram.com/dimp.org006/

https://www.facebook.com/dimp.org/